(( کیک بلژیکی ))
توضیحات کالا :

این کیک لذید محتوی شکلات تلخ 70 درصد بلژیکی می باشد