(( کره ای میوه ای ))
توضیحات کالا :

متشکل از کرمفیل کلاسیک و انواع میوه و خمیر کره ای مخصوص