(( شیرینی عسلی تخت ))
توضیحات کالا :

شامل بیسکوییت کره ای ، عسل ، خامه ، کره نیوزلند می باشد.