(( رولت مکزیکی ))
توضیحات کالا :

رولت مکزیکی متشکل از گردو، کشمش، کارامل در اسفنج ساده می باشد