(( اسنک پیتزایی ))
توضیحات کالا :

در مدلهای گرد، مربع، و حلزونی می باشد