(( شیرینی تر میوه ای ))
توضیحات کالا :

این محصول در طعمهای مختلف همراه با میوه های تازه فصلی سرو می شود.